Services

ARE YOU UP FOR IT?

UPspace geeft je advies over de optimale invulling en het gebruik van je kantoorgebouw. Dat kan nodig zijn voor een nog onbestaand, of een reeds bestaand gebouw. Na een eerste kennismaking werken we een voorstel op maat uit. Niks is standaard, want we plaatsen mensen en kantoren niet graag in hokjes. 


VOORBEELDEN VAN UPSPACE SERVICES:

→ Barst het bestaande kantoor eerder letterlijk uit z’n voegen? Dan krijg je onze ANALYSE OVER WAT TE (VER)BOUWEN.

→ Moet je kantoor nog gebouwd worden, en wil je dat heel slim aanpakken? Dan stellen we een PLAN VAN EISEN samen voor de architect. 

→  Ben je op zoek naar een ander kantoorgebouw? Dan stellen we een MAKELAARSPLAN voor. Zo weten jullie exact waarnaar je zoekt.

Per afdeling analyseren we de noden en behoeften, en welke ruimtes van belang zijn voor hun specifieke activiteit.


STAPPENPLAN

Kennismaking: what's UP?
Voorstel: zo ziet het plan van aanpak eruit op maat van mijn organisatie.
Analyse: dit is de situatie van mijn huidige & toekomstige organisatie + eventueel gebouw.
Conceptcreatie: zo ziet de optimale situatie eruit i.f.v. de werknemers en de werkplek.
Implementatie: ik krijg begeleiding bij de uitvoering van het concept, en in het veranderingstraject voor mijn werknemers.
Evaluatie: we evalueren het traject en sturen graag bij waar nodig.


INVALSHOEKEN

Services

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x